מהו ביטוח עסק ולמה צריך אותו ?

עסק הוא מקור פרנסה של בעליו ושל עובדיו, פעמים רבות אנשים משקיעים את כל חייהם ואת כל מרצם וכספם בעסק, ברגע אחד של חוסר תשומת לב או תאונה מצערת כל העבודה הקשה יכולה לרדת לטמיון ולא ניתן יהיה לתקן את הנזק שנגרם.

כאן בן דוד סוכנות לביטוח נכנסים לתמונה כמומחים בתחום ביטוח לעסקים.

ישנם כמה אפשרויות של ביטוחים לעסק וניתנת אפשרות לעשות פוליסת ביטוח על פי קריטריונים רלוונטיים לעסק כגון: מספר העובדים, סוג המבנה, ניסיון תביעות בעבר, תנועת הלקוחות, מחזור המכירות ועוד.

ביטוח עסק בא לתת כיסוי במקרה בו נפגעת תכולת העסק. התכולה כוללת מכונות, כלי עבודה, סחורות, מלאי וחומר גלם, כלי עבודה, ציוד, ריהוט וכדומה, אם יש מלאי משתנה אז הערך נקבע על פי הגובה המקסימאלי של התכולה.

כאשר נמצא ציוד מחוץ למבנה העסק יש עליו כיסוי נמוך במיוחד, הכיסוי בא לתת מענה במקרה של פגיעת ברק, רעידת אדמה, התפוצצות, פריצה ועוד.logo בניית אתרים