ביטוח תאונות אישיות
 
הגדרת תאונה
תאונה - "חבלה גופנית שנגרמת עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובילתי צפוי מראש, הנגרם במישרין ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית לקרות מקרה ביטוח".
 
ככל שאנו מתבגרים אנו חשופים לפגיעות גופניות.
פגיעות כתוצאה מתאונת דרכים, מכה או חבלה מתאונה פתאומית, פגיעה כתוצאה מפעילות ספורט חובבנית ועוד...
גם הקלות בהן - די בהן כדי שלבש את שגרת חיינו ולאלץ אותנו להתמודד עם סיטואציות בעלות השלכות כלכליות לא מבוטלות
כגון: אשפוז, אבדן ימי עבודה וכו'..., איתן קשה להתמודד ללא סיוע כספי.
 
פוליסת ביטוח תאונות אישיות נותנת כיסוי למקרים הבאים:
  • מוות כתוצאה מתאונה - בקרות תאונה שהביאה למותו של המבוטח בתוך 365 יום מיום התאונה, המוטב יקבל את תגמולי הביטוח שרכש המבוטח.
  • נכות מלאה או חלקית כתוצאה מתאונה.
  • שברים כתוצאה מתאונה - בקרות תאונה שגרמה בתוך 3 חודשים מיום שקרתה לשבר תאונתי למבוטח, יקבל המבוטח פיצוי כספי לפי טבלת אחוזים מפורטת. במידה ושבר המבוטח יותר מעצם אחת, יתווספו סכומי הביטוח אך התגמול הכולל לא יעלה על סכום הביטוח שרכש המבוטח.
  • כוויות כתוצאה מתאונה - לפי טבלת אחוזים מפורטת.
  • כיסוי סיעודי (חד פעמי) כתוצאה מתאונה - תשלום חד פעמי לאחר 3 חודשי המתנה, המזכה את המבוטח במצב של 3 מתוך 6 ADL.
  • כיסוי למקרה אשפוז בבית חולים כתוצאה מתאונה - אשפוז כתוצאה מתאונה, יקבל המבוטח פיצוי יומי, החל מהיום השלישי ועד 26 שבועות.
 
 טבלת אחוזי פיצוי עבור שברים כתוצאה מתאונה
 
האיבר בו אירע השבר התאונתי אחוז מסכום הביטוח
חוליה - גוף חולייתי (למעט עצם הזנב)

100%

אגן

100%

גולגולת (לבד מעצמות האף והשיניים)

35%

חזה (כל צלע ועצם החזה)

35%

כתף (עצם הבריח ועצם השכמה)

35%

יד

35%

רגל

35%

חוליה - קשת חולייתית (לבד מעצם הזנב)

35%

שורש כף היד

10%

קרסול

10%

עצם הזנב

10%

כף יד ואצבעות

3%

כף רגל ואצבעות

3%

אף

3%

 

בלעדי בבן דוד סוכנות לביטוח:
* ילדים רשאים להצטרף מגיל 3
* תנאי מבוגר בגיל 21
* כיסוי לפעילות ספורט חובבני
* פיצוי חד פעמי על היעדרות מבחינות
* פיצוי נוסף במקרה מות שני ההורים
 * השתתפות בטיפולים פסיכולוגיים בגין מות בן משפחה קרוב
 
 
 
logo בניית אתרים