מהו ביטוח דירה 


הבית שלנו הוא נכס יקר ואנו עובדים על מנתלהפוך אותו למקום מוגן ונעים, אך לעיתים הבית חשוף לסיכונים שונים כגון פריצה, פיצוץ של צנרת מים, נזקי מזג אויר, שריפה ועוד אסונות העלולים לגרוםנזק רב לבית ולרכוש בתוכו. מסיבה זו מומלץ לבטח גם את התכולה וגם את המבנה. 

ביטוח הדירה מתחלקת לשני סוגים:

1. ביטוח מבנה 

2. ביטוח תכולה

ניתן לרכוש אחד מהם או את שניהם. חברות הביטוח מאפשרות לנו להרחיב סעיפי ביטוח הכולליםלמשל: הגנה על מבוטח מצד ג' סעיף שאיננו קיים בפוליסה הסטנדרטית.

ביטוח מבנה

ביטוח מבנה הוא פוליסתביטוח דירה, המבטיח לנו פיצויים במקרים בהם ניזוק מבנה הבית וכל צמודי המבנה , דוגמת חלונות, דלתות, מתקני חשמל, מתקני טלפון, ארונות מטבח,מרצפות המובילות לבית, דוד שמש וכדומה. כיסוי הביטוח כולל הגנה מפני פריצות,התפוצצות, שריפה או נזק טבע. עלות פוליסת ביטוח דירה נקבעת עפ"י פרמטרים שונים כגון גודל הדירה ועלות בניית הנכס.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה הינה פוליסת ביטוח דירה המכסה נזק הנגרם לחפצים ודברים השייכים לדיירי הבית ומצוייםבבית. הוא מכסה מפני מגוון גדול של סיכונים, כגון כל נזק הנגרם כתוצאה מפריצה, שריפה, התפוצצות, אסונות טבע כדוגמת רעידת אדמה, גניבה, מזג האוויר למשל פגיעתברקים, פגיעה בזדון ועוד. ביטוח תכולה מבטיח כיסוי של רכוש הניזוק או רכוששנגנב.

מה היתרונות בביטוח דירה? 

ביטוח דירהמספק לנו בין השאר שקט נפשי. במקרה של נזק למבנה, הביטוח ידאג לכיסוי ההוצאות בגיןהנזק כגון אנשי מקצוע, שמאים, אדריכלים, הוצאת פינוי ההריסות ואף שכר הדירה. בדומהלפוליסותביטוח רכב, ביטוח דירה מכסה גם צד ג' המבטיח גם כיסוי הוצאות במקרה שכתוצאהמנזק בדירה שלנו נפגעו גם הדירות השכנות. לעיתים הנזק הנגרם לבית הוא כה גדולשהביטוח מכסה נזקים אלו מבלי לפגוע ברמת החיים או מבלי להכניס אותנו להוצאותגדולות.

כיום חברות ביטוח רבות מציעות פוליסות ביטוח דירה מורחבות מעברלפוליסה הסטנדרטית וכך בעצם מאפשרות לנו להגדיל את הכיסוי מפני סכנות מהן הדירהעלולה להיפגע ואף מרחיבות את אפשרות הפיצויים. חברות הביטוח מציעות פוליסה מורחבתהכוללת גם תביעות צד ג'. בנוסף ישנה פוליסה הנקראת פוליסת כל הסיכונים, זהו ביטוחדירההמבטיח כיסוי נזק גם במקרים שאינם מצוינים בפוליסת הביטוח

הביטוח הנ"למעניק לנו את השקט שבמקרה של נזק לדירה או לרכוש נוכל לקבל את הפיצוי לנזקים. במקרה של נזק לרכוש יהיה ניתן לחדש את תכולת הבית ללא דאגהלהוצאות. בנוסף ביטוחי הדירות כיום הם מקיפים ומכסים שרותי אחזקה, אחריות מקצועיתלעובדי משק בית, גננים, מטפלת, תיקון מוצרי חשמל ואף מצלמות הנמצאות מחוץ לבית.במקרה של נזק למבנה ניתן לקבל פיצוי על מנת להחזיר את הבית לקדמותו.

כמובן שבשביל עצות נוספות והסבר מעמיק בנושא אנו כאן לשירותכם בכל עת. 


logo בניית אתרים